Програма

СЕГА Е ВРЕМЕТО:

  • ДА ПРЕДЛОЖИМ РЕШЕНИЯ, НЕ САМО ДА МАРКИРАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ
  • ДА РАБОТИМ ПРОЗРАЧНО, С ЯСНИ ПРАВИЛА, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ
  • ЗА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
  • СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ДЕЙСТВАМЕ:
  • ДА СЪХРАНИМ ЗАВЕЩАНОТО ОТ ПРЕДЦИТЕ НИ, ДА РАЗВИВАМЕ ЛЮБИМИЯ СИ ГРАД В ИМЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, В КРАК СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЗАПАЗВАЙКИ ОБЛИКА И ТРАДИЦИИТЕ МУ – ПЛОВДИВ ДА СТАНЕ ГРАД НА СВОБОДНИТЕ ХОРА, РАБОТЕЩИ В ИМЕТО НА СВОЯ И НА ДЕЦАТА СИ ПРОСПЕРИТЕТ И БЪДЕЩЕ

 

ТРАНСПОРТ

– Създаване на общинско предприятие „Градски транспорт“ – Пловдив е единственият голям град у нас с изцяло частен обществен транспорт, което го лишава от възможността да кандидатства по европейски програми за подобряване на обслужването. Общинско транспортно предприятие би било и своеобразен буфер в отношенията между общината и превозвачите  – ако има алтернатива на техните услуги, частните транспротни фирми не биха могли да извиват ръцете на градската управа.

– Решаване на проблема със задръстванията – това също зависи от качеството на градския транспорт. Ако има достатъчно удобни автобуси и линии и интервалите между отделните курсове са кратки, доста хора ще слязат от колите си. Резерви има и в умното управление на умните светофари.

– Изграждане на буферни паркинги – не може да се очаква колите в центъра да намалеят, ако не се осигури алтернатива за паркиране в съседните зони.

– Изграждане на многоетажни паркинги – това трябва да се случи максимално бързо, защото и това е алтернатива на блокираните от автомобили улици.

– Свързване и интегриране на веломрежата – чудесно е, че в Пловдив бяха изградени толкова много велоалеи, но на доста места те са на приниципа „тука има, тука нема“. Очевидно е, че докато на един велосипедист не се осигури възможността да се придвижи от точка А до точка Б, без да се налага да слиза от колелото и да го бута, колоездачите няма да станат масово явление в Пловдив.

– Изграждане на система за велосипеди под наем – това може да се случи без големи инвестиции от страна на общината на принципа на публично-частното партньорство, защото именно в Пловдив са най-големите производители на велосипеди не само в България, а и в цяла Източна Европа.

– Разработване на нормативни правила за решаване на всички тези проблеми – пропуските в общинските наредби трябва да бъдат запълнени без отлагане.

 

ИНФРАСТРУКТУРА

– Мислене и проектиране в перспектива относно предстоящото приемане на нов Общ устройствен план (ОУП) – проектът, който ще бъде внесен за гласуване в Общинския съвет, трябва да бъде разгледан много внимателно и да се чуе мнението на експертите, защото Общият устройствен план може да реши много проблеми. Сред тях са както презастрояването, така и строителството в квартални градинки и междублокови пространства – ако дадена площ в ОУП е отредена за зеленина, там просто не може да се строи.

– Приоритет върху връзката „Модър – Царевец“ – след 10 години говорене този подлез трябва най-сетне да бъде изграден, което може да се случи само след честен отговор на въпроса защо се провалиха досегашните опити да бъде намерена фирма изпълнител. Ако предвидените за строителството средства от 12 млн. лв. са недостатъчни, сумата трябва да бъде завишена, разбира се, на базата на поръчаното пазарно проучване на стойността. И новата обществена поръчка да бъде обявена, когато в бюджета са заделени реални пари за този обект – откриването на процедурата в отиващия си мандат с осигурени едва 1 млн. лв. беше сигурна гаранция, че няма да има наплив от фирми кандидати.

– Бетонният мост – трябва да се намери вариант това съоръжение да бъде запазено. В един град с тежък трафик като Пловдив трябва да се мисли за изграждането на нови пътни връзки, а не за разрушаване на вече съществуващите.

– Изграждане на съоръжения за кръгово движение за улесняване на придвижването в града – злополучното кръгово на Водната палата не е повод да се отрича този вариант за облекчаване на тарфика.

– Подобряване свързаността на уличната мрежа – явлението „улица за никъде“ трябва да изчезне.

– Достъпна среда за всички – достъп до учреждения, институции и обществени места за хора в колички. Община Пловдив е загубила достатъчно дела за недостъпната градска среда, за да е ясно, че е крайно време да се изградят рампи и подходи за хора с увреждания.

– Безопасен автомобилен транспорт чрез нови камери и контрол – Община Пловдив често спонсорира МВР в закупуването на камери, тестове за дрога и т. н., но в сътрудничеството между двете институции има още какво да се желае.

– Увеличаване на пешеходните зони – то е част както от вариантите за отдих на пловдивчани, така и от мерките за безопасност при придижването. А когато в града бъдат изградени достатъчно алтернативи като буферни и многоетажни паркинги, недоволството на шофьорите от  затварянето на части от кварталите за коли ще намалее.

– Изработване на стандарт за тротоарите  – изграждане, ремонт и поддръжка, защото разкривените плочки карат хората да се придвижват по уличните платна, което крие рискове. Отделен е естетическият проблем.

– Поставяне на велостоянки – това е неизбежна част от привличането на хората към придвижването на колело.

Ремонтиране и изграждане инфраструктура, подпомагаща пешеходното придвижване – пейки, алеи, чешмички и обществени тоалетни.  Тези наглед битови проблеми са част от комфорта на жителите на всеки град.

– Подобряване на уличното осветление – тъмните улици са абсурдни в 21 век, а след изобретяването на енергоспестяващото осветление е ясно, че разходите не биха натоварили особено бюджета на общината.

– Контрол на шума чрез ефективни мерки за контрол и санкции, като не става дума само за контрол над вдигащите шум, а и за контрол над контролиращите.

 

ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ

Издаването на нови разрешители за строеж на сгради, отстоящи „на една ръка разстояние“ от съседните, трябва да бъде прекратено незабавно. Новото строителство трябва да следва естествената посока на разширяване на Пловдив– на юг и запад.

 

РОЛЯТА НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

Главният архитект на древен и модерен град като Пловдив трябва да бъде визионер, а не чиновник, който просто подписва документи. Затова сега е времето да бъде обявен нов конкурс за главен архитект, но без нагласени условия, за да се гарантира участието на истински професионалисти в него.

 

ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА

– Устойчиво градско развитие – това не е куха фраза, а комплекс от реални и изпълними мерки.

– Чист въздух чрез въвеждане на строги стандарти и контрол – това може да се постигне не само с намаляване на отоплението с твърдо гориво, а и с откровен  анализ на степента за замърсеност на въздуха от трафика. На първо място трябва отново да се постави измервателна станция в някоя от инфарктните като движение точки на града – преместването на станцията от Чифте баня в ЖР „Тракия“  преди години беше чисто замазване на проблема.

– Изработване на ефективни програми  за подмяна на отоплителните уреди и пренасочване на енергийните помощи с тази цел – абсурдът общината да се готви да усвои европейски средства за подмяна на печките на дърва и въглища с по-модерни средства,  а в същото време социалните служби да отпускат средства за отопление на твърдо гориво е пълен.

– Газификация и стимулиране на използването на нови технологии – разяснителните кампании и данъчните преференции са неизползван резерв.

– Внедряване на модерни технологии за сметосъбиране – разделното събиране е все още твърде откъслечно явление в Пловдив. А ключът кардинално е в плащането на такса „битови отпадъци” на база на реалните количества изхвърлен боклук, която промяна не е в правомощията на общината, но има механизми да се работи за прокарване на необходимите закондателни промени.

– Опазване и развитие на паркове и екосистеми – зелените площи в Пловдив са под нормативите и изграждането на нови паркове не трябва да бъде отлагано.

– Хуманно решаване на проблема с бездомните кучета – трайно и ефективно. След като МВР най-сетне дари на Община Пловдив терен за разширяването на Зооветеринарния комплекс, строителството трябва да започне по най-бързия начин.

– Водните ресурси – опазването им е ключов приоритет, защото бъдещето принадлежи на градовете и държавите, които имат вода.

 

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Обещанията за намаляване на данъците са не само популизъм, а и пълен нонсенс. Но ставките на всички местни налози трябва да бъдат прегледани внимателно за дисбаланси и да се прецени дали не се налага някои от тях да бъдат увеличени, а други – намалени.

 

ТУРИЗЪМ И ЗАПАЗВАНЕ ОБЛИКА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ И С АРХИТЕКТУРНА СТОЙНОСТ СГРАДИ

Развитието на туризма предполага не само инвестиции в изоставените културни обекти, борбата с кича в знакови зони като Стария град например и благоустрояването на града като цяло, а и мислене в посока туристите да бъдат задържани на дадено място, а не просто да го разгледат и да си тръгнат. Това предполага преживявания от всякакъв тип – от интерактивни забавления, разказващи историята на Пловдив, до прости неща като осигуряването на възможността човек да пие едно кафе на върха на Бунарджика например.

Проблемът със занемарените сгради паметници на културата, които са частна собственост, може да бъде решен с гъвкава данъчна политика. Вариант е освобождането на собствениците от данък сгради за определен период от време срещу реставрация на имота след съгласуване с НИНКН.

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В КРАК СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

/за облекчаване на административните процедури във всички институции/

 • Електронно административно обслужване на гражданите – подаването на документи, изискването на справки и т. н. трябва да може да става от произволен компютър или телефон, гишетата, зад които наднича чиновник,  са реалност от други времена.
 • Електронно паркиране – късането на билетчета също е доста извън времето.
 • Електронни местни референдуми – всеки гражданин трябва да може да изрази мнението си по даден проблем на Пловдив, без да прави специални усилия, като да отиде на обществено обсъждане например.
 • Електронизация на регистрите – всички касаещи хората данни трябва да са налични в интернет и да са актуални.
 • Публикуване на всички актове на общината и протоколи на Общинския съвет – към момента се публикуват само решенията на Общинския съвет, но данни кой как е гласувал няма.

 

Copyright © 2019 Сега е времето. Купуването и продаването на гласове е престъпление!